Reklam
Reklam
Fethiye Haber Net -
$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

2020 Yılının İlk Belediye Meclis Toplantısı Gerçekleşti

2020 Yılının İlk Belediye Meclis Toplantısı Gerçekleşti
  • 03.01.2020
  • 46 kez okundu

2020 Yılının İlk Belediye Meclis Toplantısı Gerçekleşti

 Fethiye Belediye Meclisi 2020 yılının ilk belediye meclis toplantısını gerçekleştirdi. 17 maddenin 15’i oy birliği ile geçerken 2 madde ise oy çokluğu ile geçti.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısına Kent Konseyi Başkanı Gülbahar Edik Kayhan ile Japon Deprem Uzmanı ve Yüksek Mimar YoshinoriMoriwaki’nin yanı sıra vatandaşlar da katılım sağladı. Deprem Uzmanı YoshinoriMoriwaki ile Belediye Başkanı Karaca teknik konularda görüşme gerçekleştirdi.

Gündemin dördüncü maddesinde Yazı İşleri Müdürlüğü’nün,2020 Yılı Denetim Komisyonu Üyelikleri seçimi yapıldı. Komisyon üyeliklerine Ufuk Bildirici, Turgay Öztürk, Metin Sevinç, Sami Kemik, Yücer Börekçi seçildi. Gündemin beşinci maddesinde ise; Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı Fethiye Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun “Satış ve Satış Komisyonları” başlıklı 90’ıncı maddesindeki hükmüne göre oluşturulacak olan Taşınmaz Mal Kıymet Takdir ve Satış Komisyonuna Belediye Meclis Üyelerimiz arasından 1 Asil Üye ve 1 Yedek Üye seçiminin yapılması maddesinde ise asil üyeye Yücer Börekçi, yedek üyeye ise Sami Kemik seçildi.

Gündemin altıncı maddesinde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, Fethiye Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği’nin Değiştirilmesine Dair Yönetmeliğin dördüncü bölüm onuncu maddesine istinaden Mali Hizmetler Müdürü ve ilgili birim Müdürüne ek Belediye Meclis Üyelerimizden 3 Üyenin seçilmesine yönelik maddede üyeler seçimi yapıldı. Meclis üyelerinden Turhan Kovancı, Sami Kemik ve Veli Papuşçu komisyona seçildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün,5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası uyarınca Belediyemizde Sözleşmeli statüde çalışan personellerin 2020 Yılı net ücretlerinin tespit edilmesi hakkındaki meclis gündemi oy birliği ile geçti. İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 4857 Sayılı İş Kanunu ve 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca Belediyemizde kısmi zamanlı İşyeri Hekimi çalıştırılması ve sözleşme hükümleri gereğince çalışan personelimizle orantılı olarak Türk Tabipler Birliği’nin 2020 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücret Tarifesine göre geçerli olmak üzere ücretinin belirlenmesi hakkındaki gündem maddesi de oy birliği ile kabul edildi.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin3.fıkrası uyarınca 1 adet 9.derece Mühendisin tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdamedilerek, ücretinin tespit edilmesiyle ilgili gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetedeyayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadroİlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi uyarınca; Genel İdari Hizmetler Sınıfında,Teknik Hizmetler Sınıfında ve Sağlık Hizmetleri Sınıfında bulunan kadro iptal ve ihdaslarınyapılması hakkındaki Meclise havaleli müzekkere oy birliği ile geçti. Zabıta Müdürlüğü’nün, Belediyemiz Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan personele 2020 Yılındaödenecek olan Aylık Fazla Çalışma Ücretinin tespit edilmesi hakkındaki meclis gündemi de oy birliği ile geçti.2019 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısında gerekli inceleme vearaştırmanın yapılabilmesi için İmar Komisyonuna havale edilen 3194 Sayılı İmar Kanununun10.maddesi gereği hazırlanan “5 Yıllık İmar Programı” ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

2019 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısında gerekli inceleme vearaştırmanın yapılabilmesi için Diğer İşler ve Yönetmelikler Komisyonuna havale edilen MülkiyetiBelediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi, 273 ada, 10 nolu parsel, 96.Sokak ve Belediye Caddesinde,

Sıra No:41, İşyeri No:6, Numarataj Kapı No:16/G-16/F-9-9 ile gösterilen 76 m2

’lik taşınmazınkiracısı Ergen Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Gıda ve Süt Ürünleri Satış İşletmesi(Faaliyet) tahsis konusuna Kafeterya İşletmeciliğinin Taşınmazın Kira Şartnamesinin 4.maddesinegöre ilave yapılıp, yapılmayacağı ile ilgili hazırlanan Diğer İşler ve Yönetmelikler Komisyonu Raporundan olumsuz gelmesi üzerine oy çokluğu ile talep rededildi.

Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, Kargı Mahalle Muhtarı Cafer SÖĞÜT’ün21/10/2019 tarih ve

27191 sayılı dilekçesindeki; İlçemiz, Kargı Mahallesi, 375 ada, 2 nolu parsel üzerinde bulunan KargıMahalle Konağına Orgeneral Eşref BİTLİS Mahalle Konağı ismi verilmesi talebi hakkındaki Meclise havaleli gündem maddesi oy çokluğu ile diğer işler komisyonuna gönderildi. CHP Grup Sözcüsü Veli Papuşçu, “Eşref Bitlis isminin daha güzel yerlere verilmesi düşüncesindeyiz. Komisyon kararını bekleyelim” dedi.

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Fethiye Yerel Tohumlar Derneği’nin 19/12/2019 tarihli dilekçesindeki;Tüzüklerinde yer alan çalışma konularının gerçekleştirilmesi doğrultusunda ortak proje yürütülmesiamacıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7’nci maddesinin ek fıkrası, 5393 SayılıBelediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 15 inci maddesinin birincifıkrasının (a) bendi, 75 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 5253 Sayılı Dernekler Kanununun10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, anılan Dernek Tüzüğünün 2/3 ve 2/31 nci maddesi hükümleriuyarınca işbirliği görüşmeleri ve mutabık kalınacak protokol neticesinde işbirliği yapılması talebihakkındaki Meclise havaleli gündem maddesi de komisyona gönderildi.

Gündemin son maddesinde ise Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz, Kesikkapı Mahallesi, 022d-13c1c, 022d-13c-1d pafta, 3010 ada 1 nolu parselde 29/09/2005 tarihli ve 25951 sayılı Resmi Gazetedeyayımlanan Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair GenelYönetmelik uyarınca inşa edilen sosyal amaçlı konutların Fethiye 3.Noterliğinde29/08/2007 tarihinde çekilen ve aynı tarih ve 15193 yevmiye numarası ile kayıt altına alınan kurasonucu tahsisleri yapılan ve halen mülkiyeti Belediyemiz adına tescilli bulunan sosyal konutlardanödemeleri tamamlananların (veya ödemeleri tamamlandıkça) hak sahipleri adına mülkiyet tescillerinitemin için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/h ve 18/e maddeleri uyarınca satışına karar verilmesi

hakkındaki Meclise havaleli gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

 

 

BODRUM’DA ALT YAPININ 23,5 KİLOMETRESİ TAMAMLANDI
BODRUM’DA ALT YAPININ 23,5 KİLOMETRESİ TAMAMLANDI Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum Yarımadasında başlattığı Bodrum tarihinin en büyük yatırımı olan 120 Milyon...
GÜLTEKİN UYSAL YÖRÜK MÜZESİNİ GEZDİ
GÜLTEKİN UYSAL YÖRÜK MÜZESİNİ GEZDİ Çeşitli ziyaretlerde bulunmak amacıyla Fethiye’ye gelen Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar milletvekili Gültekin Uysal;...
32. BÖLGE MUĞLA ECZACI ODASINDAN ZİYARET
32. BÖLGE MUĞLA ECZACI ODASINDAN ZİYARET Bölge Muğla Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Serkan Tekin ve Yönetim Kurulu üyeleri;...
MOR TARLALAR GÜZELLİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR
MOR TARLALAR GÜZELLİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe ilçesi Yerkesik Yeniköy Mahallesi’nde 27 dönümlük arazinin 5 dönümüne dikilen lavanta...
EL İŞİ STANTLARI SEZONA “MERHABA” DEDİLER
EL İŞİ STANTLARI SEZONA “MERHABA” DEDİLER Fethiye’nin bir sembolü haline gelen El Emeği Göz Nuru El İşi pazarı normalleşme süreci...
SANATSAL FAALİYETLERE KAPIMIZ VE GÖNLÜMÜZ AÇIK
SANATSAL FAALİYETLERE KAPIMIZ VE GÖNLÜMÜZ AÇIK Genç ressam Yonca Usta’nın atölye ve eğitim çalışmalarını sürdürdüğü Lotus Chakra’nın Anonim Şirketi Yönetim...
SEVGİ NURTEN GÜLER İLÇE BAŞKANI SEÇİLDİ
SEVGİ NURTEN GÜLER İLÇE BAŞKANI SEÇİLDİ İYİ Parti geçtiğimiz Cumartesi günü iki önemli kongre gerçekleştirdi.  Birinci öğleden önce gerçekleşen İYİ...
GENÇ SANATÇI İLK SERGİSİNİ FETHİYE’DE AÇTI
GENÇ SANATÇI İLK SERGİSİNİ FETHİYE’DE AÇTI Fethiye’de yaşayan Genç Ressam Yonca Usta; ilk kişisel sergisini açtı. Soyut türü resimler yapan...
ERGUN “BİR HİBRİT REJİM İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”
ERGUN “BİR HİBRİT REJİM İLE KARŞI KARŞIYAYIZ” İYİ Parti Fethiye İlçe başkanlığının 2. Olağan kongresi yoğun katılım ile gerçekleşti. Fethiye...
MUĞLA’DA İHRACAT %23,2 AZALDI, İTHALAT %1,8 ARTTI
MUĞLA’DA İHRACAT %23,2 AZALDI, İTHALAT %1,8 ARTTI   Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı, Mayıs ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayınladı.  İstatistiklerle...
MUTSO  NORMALLEŞME SÜRECİNDE İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
MUTSO  NORMALLEŞME SÜRECİNDE İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ   MUTSO, olağan meclis toplantısını yeni normalleşme süreci kapsamında gerçekleştirdi. Toplantıda Covid-19 tedbirlerine dikkat...
AKDENİZLİ OPET’E  ZİYARET
AKDENİZLİ OPET’E  ZİYARET OPET Petrolcülük A.Ş.’nin eğitim otobüsü Akdenizli Akaryakıt’ta geldi. Yurt genelinde Opet bayilerini ziyaret ederek son gelişmeler hakkında...
“ENGELSİZ KENT FETHİYE” İÇİN TOPLANTI DÜZENLEDİLER
  “ENGELSİZ KENT FETHİYE” İÇİN TOPLANTI DÜZENLEDİLER Fethiye Kent Konseyi “Engelsiz Kent Fethiye” konulu toplantı düzenlediler. Fethiye Belediyesi Encümen salonunda ...
BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİİLERİ İLE TOPLANTI
BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİİLERİ İLE TOPLANTI   13 Şubat 2019 tarih ve 30685 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Bitki Koruma Ürünlerinin...
Fethiye Belediyesince yapılması planlanan “Gençlik Merkezi” konuşuldu.
Fethiye Belediyesince yapılması planlanan “Gençlik Merkezi” konuşuldu. Fethiye Kent Konseyi yürütme kurulu üyesi ve Gençlik Meclisi kolaylaştırıcısı Engin ERÇETİN, Kent...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ